سرفصلهای دوره آموزش معامله با امواج الیوت

سرفصلهای دوره آموزش معامله با امواج الیوت   چشم انداز معرفی رالف نلسون الیوت معرفی رابرت پرچر اصول اولیه  الگوی پنج موجی  حالت امواج طرح اساسی  تغییرات در موضوع عمومی  درجه موج  امواج محرک  امواج انگیزشی  کشیدگی  کوتاه شدگی  مثلث مورب (سه گوش)  امواج اصلاحی  زیگزاگ ها (5-3-5)  پهنه ها (3-3-5) مثلث ها  اصلاحی های […]

سرفصل دوره آموزشی تحلیل تکنیکال

سرفصل های دوره آموزشی تحلیل تکنیکال       فصل 1 (مفاهیم نخست تحلیل تکنیکی) روش تکنیکی توانائی‌های تحلیل تکنیکی معایب تحلیل تکنیکی تفاوت تحلیل تکنیکی و بنیادی فصل2 ( انواع نمودارها) فصل3 (بررسی و مطالعه خطوط) سطوح حمایت و مقاومت (منبع آموزش: کتاب راهنمای بصری الگوهای نموداری؛ توماس بولکوفسکی؛ ترجمه مهدی میرزایی) روندها (منبع آموزش: […]