مهدی میرزایی

تحلیل گر امواج الیوت به سبک رابرت پرچر

بنیانگذار و رییس انستیتو مطالعات امواج الیوت

نویسنده، مترجم

سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

کارگزار بورس اوراق بهادار

مهدی میرزایی

تحلیل گر امواج الیوت به سبک رابرت پرچر

بنیانگذار و رییس انستیتو مطالعات امواج الیوت

نویسنده، مترجم

سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

کارگزار بورس اوراق بهادار

دوره های آموزشی

برای ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار میتوانید فرم ذیل را پر کنید. برای اطلاع از سرفصل دوره های آموزشی و مدت زمان برگزاری کلاسها روی تصویر زیر کلیک کنید.

[ninja_form id=7]