مهدی میرزایی

تحلیل گر امواج الیوت به سبک رابرت پرچر

تحلیل گر تکنیکال

نویسنده، مترجم

سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

کارگزار بورس اوراق بهادار

مهدی میرزایی

تحلیل گر امواج الیوت به سبک رابرت پرچر

تحلیل گر تکنیکال

نویسنده، مترجم

سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

کارگزار بورس اوراق بهادار

با من در تماس باشید
  • آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، کوچه پروین، کارگزاری اقتصاد بیدار
  • ایمیل: mahdi99mirzaie@gmail.com
  • تلفن: 09121446208
  • رسانه تلگرام: Mahdy_Mirzaie@