مهدی میرزایی

تحلیل گر امواج الیوت به سبک رابرت پرچر

بنیانگذار و رییس انستیتو مطالعات امواج الیوت

نویسنده، مترجم

سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

کارگزار بورس اوراق بهادار

مهدی میرزایی

تحلیل گر امواج الیوت به سبک رابرت پرچر

بنیانگذار و رییس انستیتو مطالعات امواج الیوت

نویسنده، مترجم

سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

کارگزار بورس اوراق بهادار

با من در تماس باشید
  • آدرس: گرگان، میدان ولی عصر، برج سرمایه، طبقه ۸ واحد ۸۱
  • ایمیل: mahdi99mirzaie@gmail.com
  • رسانه تلگرام: Mahdy_Mirzaie@