مهدی میرزایی

تحلیل گر امواج الیوت به سبک رابرت پرچر

مولف و مترجم

معامله گر بازارهای مالی

مبانی اصول امواج الیوت

  • عنوان: مبانی اصول موجی الیوت
  • نویسنده: مهدی میرزایی
  • تعداد صفحات: ۲۷۴
  • انتشارات: آراد کتاب

اساس تفکر تحلیلگران سنتی تکنیکال – که با بهکارگیری روشهای مختلف واکنش قیمتها در نمودارهای سهام، شاخص و غیره را موردبررسی قرار میدهند – این است که امکان کسب بازدهی از واکنش آیندهی قیمتها ایجاد شود. خطوط روند، کانالها، سطح حمایت-مقاومت و تعدادی از الگوهای نموداری مانند سرو شانه، فنجان و دسته، سقفهای دوگانه – سهگانه و غیره بخشی از ابزارهای در دسترس تحلیلگران هستند.

در تکمیل این ابزارها تعدادی از اندیکاتورها مانند باندهای بولینگر، میانگینهای متحرک و ایچی موکو و یا اوسیلاتور هایی مثل MACD،RSI و غیره نیز برای بررسی دقیقتر واکنش قیمتها مورداستفاده قرار میگیرد. با ترکیب یک یا چند ابزار تکنیکی، تحلیلگران قادر به تصمیمگیری در مورد واکنشهای احتمالی قیمت سهام و شاخصهای موردمطالعه خواهند بود. اما نظریه موجی الیوت عموماً برای پیشبینی جهت آینده قیمت مورداستفاده قرار میگیرد. امواج الیوت بر این مفهوم استوار است که حرکات قیمت در بازار سهام نتیجۀ آخرین اخبار نیست، بلکه در واقع محصول مستقیم نگرش جمعی شرکتکنندگان بازار است. امواج الیوت نشان میدهد که چگونه روانشناسی تودهها از بدبینی به خوشبینی در یک توالی طبیعی نوسان میکند. این روانشناسی تودهها برآیند نظرات صدها هزار نفر از سرمایهگذاران است و فشارسنجی برای ارزیابی تحرکات قیمت محسوب میشود.

این روش یک رویکرد محاسباتی نیست، بلکه به روند تاریخی بازارهای مالی نگاه میکند و بر این فرض استوار است که تاریخ تکرار میشود. چرا این چرخههای تکراری رخ میدهد؟ دلیل آن روانشناسی تودهها در بازارهای مالی است

سرمایه گذاران این بازارها به طور گستردهای امیدواریها و نگرانیهای خود را به اشتراک میگذارند؛ به این معنی که آنها اغلب به اخبار و رویدادهای اقتصادی واکنش توده ای نشان میدهند. در نتیجه قیمتها در این بازارهای مالی متحمل نوسانات رو به بالا و رو به پایین زیادی میشود که که به عنوان امواج شناخته شده است.

بارها دیدهایم که بازار بر اساس یک خبر ظاهراً «خوب» افت کرده است یا قیمت یک سهم در زمان اعلام گزارش بهشدت فاجعهآمیز بالا رفته است. برای یک تحلیلگر تکنیکال اخبار یا حتی اعداد مهم نیستند، بلکه واکنش بازار به آنها مهم است. با استفاده از نظریه امواج الیوت میتوان به مطالعه بازارهای سهام پرداخت و در نمودارهای قیمت در جستجوی الگوهایی برای تشخیص رفتار بازار بود. این الگوهای قیمتی میتواند تحلیلگر امواج الیوت را به ارزیابی میزان افزایش و کاهش قیمتها – پیش از وقوع آنها – قادر سازد.

نظریه موجی الیوت ابزاری ارزشمند برای موفقیت در معاملات است. همه تحلیل گران تکنیکی بر این عقیدهاند که چرخه رفتار تودهٔ مردم در حرکات قیمت سهام منعکس است.

این دانش برای معامله گران و سرمایه گذاران ارزشمند است؛ زیرا استفاده از اشکال دیگر تحلیل تکنیکال مانند روشهای سنتی حمایت-مقاومت فقط سطح حمایت را به معامله گران نشان میدهد، اما به این که آیا قیمتها در آن ناحیه حمایت میشوند یا خیر چگونه میتوان پی برد؟ استفاده مناسب از نظریه موجی الیوت میتواند بهطور قابلملاحظهای به ارزیابی احتمال حمایت یا عدمحمایت از قیمت سهام کمک نماید که این امر باعث بهبود عملکرد معاملاتی میشود.

رمز موفقیت معاملات خوب در محدود کردن ریسک و کاهش خسارات وارده از معاملات بد نهفته است. با درک آنکه قیمت در چرخه امواج الیوت است، معامله گران ابزاری منحصربهفرد برای یافتن نقاط کمخطر و نقاط ورود و خروج پربازده در اختیار دارند.

یکی از شگفتیهای روش امواج این است که قیمت به شما هشدار میدهد. در روشهای دیگر ممکن است پیش از آنکه دلیلی برای تغییر عقیده بیاورید، قیمت مسیری طولانی خلاف مصلحت شما را طی کرده باشد.

پس از سال ها مطالعه و تحلیل بازارها با روش امواج الیوت که منجر به موفقیت های چشمگیری در زمینه تشخیص روند بازار سهام ایران و پیش بینی تحولات کلان سیاسی و اقتصادی شد تصمیم گرفتم کتابی جامع و کامل به زبانی روان و ساده برای افرادی که تمایل به یادگیری اصول موجی الیوت دارند بنویسم. در این کتاب ده ها نمودار از سهام موجود در بازار بورس ایران و ده ها نمونه الگو قرار داده شده است تا خواننده بتواند با فضای بومی این نمودارها ارتباط برقرار کند. همچنین در انتهای این کتاب ده ها آزمون و سوال از مبتدی تا حرفه ای قرار دارد تا خواننده بتواند آموخته های خویش را محک بزند.

کتاب حاضر را به همهی جویندگان علم و علاقمندان به سبک پیش بینی بازارهای مالی تقدیم میکنم.

 

error: Alert: Content selection is disabled!!