مهدی میرزایی

تحلیل گر امواج الیوت به سبک رابرت پرچر

بنیانگذار و رییس انستیتو مطالعات امواج الیوت

نویسنده، مترجم

سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

کارگزار بورس اوراق بهادار

مهدی میرزایی

تحلیل گر امواج الیوت به سبک رابرت پرچر

بنیانگذار و رییس انستیتو مطالعات امواج الیوت

نویسنده، مترجم

سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار

کارگزار بورس اوراق بهادار

معامله با بهترین الگوهای نموداری

  • عنوان لاتین: Classic chart pattern
  • عنوان فارسی: معامله با بهترین الگوهای نموداری
  • نویسنده: توماس بولکوفسکی
  • مترجم: مهدی میرزایی - پوریا تیرگر

کدام یک از الگوهای نموداری بهتر عمل می کنند و کدامیک از آنها کارایی ضعیفی دارند ؟ این سیستم نمره دهی روشی برای پاسخ به این سوال است و با استفاده از پژوهش در هزاران الگوی نموداری بدست آمده است. عوامل تکنیکی و بنیادی مختلفی باعث ایجاد نتیجۀ نهایی میشود. ارقام در واقع امتیاز نامیده می شوند. ارزشهای بالاتر از  صفر اغلب بیانگر عملکرد مناسب و نتایج زیر صفر نشان دهندۀ عملکرد ضعیف الگو است. همانند هر سیستمی، این روش در همۀ مواقع کار نمی کند، اما در طول زمان به انتخاب الگوهای نموداری که کارایی بهتری دارند کمک میکند و بازده آن الگوها  بیشتر از میانۀ عملکرد است.
برای استفاده از سیستم امتیازدهی بولکوفسکی در معامله با الگوهای نموداری به کتاب بهترین معاملات با الگوهای نموداری مراجعه کنید.

فهرست مطالب کتاب:

خطوط روند کاهشی

خطوط روند افزایشی

حمایت و مقاومت

دستورات توقف و فروش

اشتباهات رایج معامله گران

سقف‌های رو به گسترش

الماس‌ها

کف‌های دوگانه

سقف‌های دوگانه

سر و شانه‌های تحتانی

سر و شانه‌های فوقانی

مستطیل‌ها

صدف‌ها، صعودی

صدف‌ها، نزولی

مثلث‌ها، صعودی

مثلث‌ها، نزولی

مثلث‌ها، متقارن

کف‌های سه‌گانه

سقف‌های سه‌گانه